Samarbejde mellem Brændstrup og Vej & Park

Den 7. 12. 2016 havde Brændstrup fællesforening og Vej&Park møde omkring mulige udbedringer i byen.

Landsbypedel

Brændstrup har fået tilknyttet en landsbypedel fra Vej & Park – Vejen kommune til at sørge for at vedligeholde de grønne områder og være bindeled mellem os som by over til kommunen. Hvis I ser noget som ikke er hensigtsmæssigt eller i har forbedringsforslag så kontakt Anette Kudsk, avkudsk@jubii.dk, tlf. 42 96 92 38 eller Leif V. Jensen, leifvjensen@gmail.com, tlf.22 87 39 88.

Der er lavet en APP til IOS og Android ”Giv et praj” som kan bruges til at fortælle Vejen Kommune hvis du er stødt på et større eller mindre problem på vejene eller i de grønne områder.

Forskellige indsatsområder:

  • Kommunen vil fremover stå for vedligeholdelse af trampestien mellem Timekær og Hundebølvej så den vil være farbar for alle. Samt er der ved at blive undersøgt om der skal ligges et lag stenmel på stien.
  • Brændstrup fællesforening arbejder på at opsætte en stor sten og et træ ved cykelstien ved træautoværnet. Træet og stenen fortæller hvornår cykelstien er etableret.
  • Kommunen har udbedret vejen omkring broen på Gammelvej. Pga. af vind og vejr var vejen sunket.
  • Brændstrup fællesforening arbejder på at få lavet en cykelsti mellem Brændstrup og Rødding. Vejen og Haderslev kommune samarbejder vedr. en forundersøgelse for en sti på strækningen.
  • Ramherred ønskes trafiksikret. Der undersøges muligheder for begrænsning af for høj hastighed og tung trafik. Samtidig er Vej og Park informeret om dårlig fortovsstrækning ved skolen.

Læs meget mere her i referatet fra mødet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *