Kategoriarkiv: Nyheder

Generalforsamling i Brændstrup Fællesforening

Generalforsamling i Brændstrup Fællesforening

Mandag d. 12. marts 2018 kl. 19.00 i Brændstrup Forsamlingshus

 1. Velkomst v/formanden
 2. Valg af ordstyrer og referent
 3. Beretning
 4. Orientering fra:
  1. Boldklubudvalget
  2. LMU (Luthersk Missions Ungdom)
 5. Regnskab
 6. Kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen:
  1. Bjarne Larsen (modtager genvalg)
  2. Peter Petersen (modtager ikke genvalg)
  3. Britta Rasmussen (modtager ikke genvalg)
  4. Rina Miehs (modtager ikke genvalg)
  5. Valg af 2 suppleanter
 9.  Valg af 2 revisorer
  1. Valg af suppleant
 10.  Eventuelt

Forslag sendes til formand Britta Rasmussen på tlf/SMS 6126-8449 eller på mail britta-rasmussen@hotmail.com SENEST d. 8. marts 2018.

Brændstrup Fællesforening er vært ved kaffen.

Brændstrup Fællesforening
Formand
Britta Rasmussen

Samarbejde mellem Brændstrup og Vej & Park

Den 7. 12. 2016 havde Brændstrup fællesforening og Vej&Park møde omkring mulige udbedringer i byen.

Landsbypedel

Brændstrup har fået tilknyttet en landsbypedel fra Vej & Park – Vejen kommune til at sørge for at vedligeholde de grønne områder og være bindeled mellem os som by over til kommunen. Hvis I ser noget som ikke er hensigtsmæssigt eller i har forbedringsforslag så kontakt Anette Kudsk, avkudsk@jubii.dk, tlf. 42 96 92 38 eller Leif V. Jensen, leifvjensen@gmail.com, tlf.22 87 39 88.

Der er lavet en APP til IOS og Android ”Giv et praj” som kan bruges til at fortælle Vejen Kommune hvis du er stødt på et større eller mindre problem på vejene eller i de grønne områder.

Forskellige indsatsområder:

 • Kommunen vil fremover stå for vedligeholdelse af trampestien mellem Timekær og Hundebølvej så den vil være farbar for alle. Samt er der ved at blive undersøgt om der skal ligges et lag stenmel på stien.
 • Brændstrup fællesforening arbejder på at opsætte en stor sten og et træ ved cykelstien ved træautoværnet. Træet og stenen fortæller hvornår cykelstien er etableret.
 • Kommunen har udbedret vejen omkring broen på Gammelvej. Pga. af vind og vejr var vejen sunket.
 • Brændstrup fællesforening arbejder på at få lavet en cykelsti mellem Brændstrup og Rødding. Vejen og Haderslev kommune samarbejder vedr. en forundersøgelse for en sti på strækningen.
 • Ramherred ønskes trafiksikret. Der undersøges muligheder for begrænsning af for høj hastighed og tung trafik. Samtidig er Vej og Park informeret om dårlig fortovsstrækning ved skolen.

Læs meget mere her i referatet fra mødet

Julemandsvækning i Brændstrup

Det var en flot julemands vækning i Brændstrup, søndag den 27.11. Igen i år med flere børn og voksne end tidligere. Tak til arrangørerne Daniel Nielsen Larsen og Co.
Flot, og sikke et vejr i havde med.😁 håber alle nød trækketuren.

Skøn arbejdsaften i Brændstrup i august

Sikke en skøn aften i Brændstrup. Vejret var perfekt og der var blevet kaldt sammen til lidt forskønnelse af vores dejlige område. Der blev klippet, savet, banket pæle i osv. Den gamle bane har således fået nyt hegn op over bækken, der er atter bænke, så man kan sidde og nyde udsigten. Der er blevet ryddet rundt om søen, hvor man venter på kommunen vil oprenset den. Den nye cykelsti fik også en klipning, så man igen kan se det flotte gelænder og vandløbet.
Der blev serveret kaffe, boller, kage og drikkevarer til alle.
Det er utroligt, at man i disse små lokal samfund, kan finde ud af at gøre tingene sammen. Hurra for det.

Skt Hans i Brændstrup

En dejlig aften i Brændstrup med Ole Godtved som taler – tak for det.

Nytårsmarch i Brændstrup

Tak for god opbakning til nytårsmarch – vi var næsten 70 ude at gå og omkring 60 som fik kakao og æbleskiver efterfølgende. 
Vi fik også spillet lidt fodbold på multibanen – 10 var på banen 
Grethe fortalte, at de havde samlet 20 juletræer og samlet 710 kr ind i den forbindelse – flot!
Lone fortalte om cykelstiprojekt og spurgte om hjælp til at finde historiske billeder og andet som skulle bruges til cykelstiprojektet